صفحه اصلي    جستجو    English

 

 

در اين قسمت

معرفي واحد

::

تعريف طرح توسعه اي در آموزش

::

محورها و موضوعات مورد توجه

::

فرايند درخواست و تصويب گرانت

::

شرایط اخذ گواهینامه پایان "دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی"(دوره فلوشیب)

::

نقشه علمي دانشگاه و طرح هاي توسعه اي در آموزش

::

دستورالعمل استفاده از مشاوره در تدوین طرح

::

برنامه مشاوره واحد طرح های توسعه ای

::

فهرست طرح های مصوب

::

راهنمای نگارش پیش نویس طرح پژوهش در نظام سلامت

::

راهنمای رفرانس نویسی ونکوور vancouver style

::

فرم درخواست مشاوره از واحد

::

نحوه ارسال طرح های توسعه

::

فرم خام پروپوزال

::

فعاليت هاي واحد طي 6ماهه اول سال1391

::

سوالاتي كه زياد مطرح مي شوند-Frequently Asked Questions-(FAQ

::

 

دستورالعمل استفاده از مشاوره در تدوین و اجرای طرح های توسعه ای آموزش

 
دستورالعمل استفاده از مشاوره در تدوین و اجرای  طرح های توسعه ای  آموزش ویژه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1-مقدمه:
مشاوره در امر تحقیق یک موضوع شناخته شده و متداول است. هدف از تدوین این آیین نامه ارائه تعاریف مورد نیاز بصورت شفاف، مشخص کردن برخی حدود وظایف و تعیین حدود ارائه خدمات مشاوره ای در حیطه های مورد نیاز و سامان بخشیدن به نحوه ثبت و ضبط روند ارائه این خدمت در جریان بررسی و تصویب پرپوزال ها است.
2-تعاریف:
2-1- مشاور: مشاور در این دستورالعمل و روند ارائه خدمت، شخص مطلعی است که بواسطه احاطه ای که در یکی از حیطه های دانش مورد نیاز داشته است، جهت ارائه راهنمایی مناسب در طراحی و اجرای طرح به کمک فراخوانده شده است.
2-2- طرح دهنده: معمولاً یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که یا به تنهایی یا به همراهی یک گروه کاری، یک پیشنهاد طرح مرتبط با توسعه آموزش را به مرکز توسعه و مطالعات علوم پزشکی دانشگاه ارائه کرده است و مایل است در صورت تصویب طرحی که ارائه کرده است، از بودجه های تحقیقاتی اعطایی (گرانت) استفاده نماید.
2-3- طرح: برنامه عملیاتی و اجرایی یک تحقیق یا تجربه یک فرایند است که به شکلی مدون و مطابق دستورالعمل های واحد طرح های توسعه ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، جهت بررسی و تصویب و اعطای بودجه اجرایی (گرانت) ارائه شده است.
2-4- مشاوره: یک فرایند انتخابی در روند ارائه و تکمیل طرح است که معمولا در قالب یک جلسه با حضور طرح دهنده، و مشاور، به درخواست طرح دهنده برگزار می شود. طرح دهنده میتواند در هر مرحله از روند رسیدگی و تصویب طرح درخواست مشاوره بنماید و علاوه بر آن در پذیرش یا رد توصیه ها و پیشنهادات مشاور کاملا آزاد است.
تذکر 1: طرح دهنده باید متوجه باشد که ارائه مشاوره باعث انتقال هیچ کدام از مسئولیت های وی در مورد طرح به مشاور نخواهد شد.
تذکر 2: ارائه مشاوره تضمینی برای تصویب طرح در کمیته یا شورای طرح های توسعه ای نیست.
به کلیه کسانی که قصد ارائه طرح در زمینه های تحقیق در آموزش و طرح های توسعه ای را دارند توصیه می شود در دوره های آموزشی مرتبط که بطور مرتب و دوره ای توسط "مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه" برگزار می شود، شرکت کنند.
3-زمان مناسب برای ارائه مشاوره:
3-1- در ابتدای هر ماه فهرست اعضای هیئت علمی و کارشناسانی که به عنوان مشاور همکاری با «مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه» را قبول کرده اند، به همراه تخصص و گرایش ایشان  و برنامه زمانی که مطابق آن می توانند  به متقاضیان مشاوره بدهند، در پایگاه رایانه مرکز توسعه، ارائه می شود. طرح دهندگان می توانند، در هر مرحله از روند رسیدگی به طرح پس از انتخاب مشاور مورد نظر خود، برای هماهنگی زمانی و مکانی برگزاری مشاوره با کارشناس واحد طرح های توسعه ای تماس گرفته و درخواست خود را طی فرم مشخصی کتباً ارائه فرمایند. (از طریق نمابر، پست الکترونیک یا تحویل حضوری درخواست).
 
 
                    
برای مطالعه جزییات مراحل تصویب طرح ها که در نمودار بالا مشاهده می فرمایید لطفا اینجا کلیک کنید.
 
 
 
4-تشکیل جلسه مشاوره و روند برگزاری جلسه:
4-1- علاوه بر هماهنگی زمانی وظیفه تامین مکان برای اجرای مشاوره نیز به عهده واحد طرح های توسعه ای است.بر این اساس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ،فضای مناسبی را برای برگزاری جلسات مشاوره آماده کرده و در اختیار طرح دهندگان و مشاورین محترم قرار می دهد. با این حال در صورت توافق مشاور و طرح دهنده، برگزاری مشاوره در چهارچوب زمانی برنامه از پیش تعیین شده، در هر مکان دیگری هم مقدور است . هدف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از این برنامه ریزی ها تنها جلوگیری از هدر رفتن وقت طرح دهندگان و مشاورین محترم است.
4-2- طی جلسه مشاوره صورتجلسه ای حاوی مهمترین نکات مطرح شده و توصیه شده در جلسه مشاوره توسط مشاور تکمیل خواهد شد. این صورتجلسه در انتها به امضاء مشاور و طرح دهنده رسیده و در پرونده طرح ثبت خواهد شد. در صورت درخواست طرح دهنده، می توان تصویر صورتجلسه تکمیل شده را پس از پایان جلسه در اختیار وی گذاشت، ولی همانطور که ذکر شد لازم است اصل صورتجلسه جهت ثبت در پرونده، توسط مشاور به کارشناس واحد تحویل داده شود.
5- حدود وظایف و اختیارات مشاور:
5-1- مهمترین وظیفه مشاور در جلسه مشاوره ارائه راهنمایی و کمک فنی در حوزه مورد توجه طرح دهنده است. تصحیح اشتباهات و رفع مشکلات و نواقص طرح به عهده طرح دهنده است.
5-2- مشاور وظیفه ای در قبال نوشتن متن یا قسمت هایی از پیشنهاد طرح تحقیقاتی را ندارد و این امور به عهده خود طرح دهنده است. مشاور در صورت لزوم ممکن است مطالعه کتابها یا شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوع مورد اشکال را به طرح دهنده توصیه نماید. 
6-حدود وظایف و اختیارات مدیر واحد طرح های توسعه ای در جلسه مشاوره:
6-1-  وظیفه مدیر واحد طرح های توسعه ای در جلسه مشاوره نظارت بر روند مشاوره و اطمینان از رعایت آیین نامه و کمک به ثبت و ضبط دقیق و شفاف مطالب توسط مشاور است.
 
تهیه و تنظیم در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
واحد طرح های توسعه ای
مهرماه 1391

 
     

دفعات مشاهده اين صفحه:
6411